Fri3d Camp 18-20 augustus 2018

Opgelet! Deze informatie gaat over Fri3d Camp 2018 en is dus verouderd. We houden deze pagina's enkel nog beschikbaar als referentie, mogelijk verdwijnen ze in de toekomst.

Jouw Inhoud

Onze oproep tot deelname is afgelopen

Tot en met 28 februari had je tijd om voorstellen in te dienen, helaas is die datum verstreken.

We kunnen geen nieuwe voorstellen voor workshops, presentaties of andere activiteiten meer aanvaarden.

Jouw activiteit toch op Fri3d Camp?

Tijdens Fri3d Camp kan je nog steeds ad-hoc activiteiten organiseren. Die zullen dan niet in het 'officiële' programma staan, maar we voorzien wel in mogelijkheden om je activiteit tijdens het kamp bekend te maken.

Wil je zeker zijn van een ticket? Hou dan de start van de ticketverkoop in de gaten. Voor deelnemers van vorige edities en content-bringers valt die op 1 mei. Voor het grote publiek op 14 mei. De ervaring leert dat je er snel bij moet zijn voor een ticket, zorg er dus zeker voor dat je op die datum aan je computer zit.