Fri3d Camp 18-20 augustus 2018

Duurzaamheid

Logo Groen Event Fri3d Camp 2018 is kandidaat voor de OVAM GroeneVent award. Dat betekent dat we alle mogelijk inspanningen doen om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. We plannen daarom volgende acties:

Afval

Afval wordt geminimaliseerd door het gebruik van porseleinen servies bij de catering. Dranken worden geserveerd in glas. Wegwerpbordjes en -tassen gebruiken we niet. Deelnemers wordt gevraagd eigen servies mee te brengen. Het afval wordt ingezameld in vijf verschillende fracties: papier en karton, GFT, PMD, glas, restafval.

Energie

Voor de verlichting gebruiken we ledlampen.

Catering

De catering gebeurt in eigen beheer. We halen alle ingrediënten bij leveranciers uit de buurt en voorzien een aandeel vegetarische catering. Waar mogelijk maken we gebruik van streek- en seizoensgebonden producten.

Mobiliteit

We voorzien een shuttle naar het station. Via een carpool-tool kunnen bezoekers onderling afspreken om te carpoolen. De deelnemers van Fri3d Camp parkeren hun auto bij het arriveren op de parkeerweide.

We rekenen ook op jouw medewerking om deze Fri3d Camp editie zo duurzaam mogelijk te maken.